مسافرت اقساطی به تمام نقاط دنیا

تور ارمنستان 7 دی 1400 ( زمینی - سال نو میلادی)

 • تچرا سیر کبیر
 • هواپیمایی


محاسبه اقساط این تور
 • تهران

 • ایروان

 • تهران

1400-10-07
1400-10-11

  اطلاعات تور

  نوع سفر site.lists.tours.travel_type_bus - میهن نور
  مدارک لازم
  خدمات آژانس
  توضیحات تکمیلی

  تورهای مشابه

  تور ارمنستان پاییز 1400
  شرکت هواپیمایی آرمنیا
  آرشان پرواز آریا
  3شب
  23 آبان 1400
  01 دی 1400
  6,060,000 تومان
  تور ارمنستان آبان 1400 (زمینی)
  میهن نور
  تچرا سیر کبیر
  3شب
  19 آبان 1400
  04 آذر 1400
  2,950,000 تومان
  تور ارمنستان پاییز 1400 ( زمینی - از تبریز)
  میهن نور
  به پرواز
  3شب
  19 آبان 1400
  04 دی 1400
  2,400,000 تومان
  تور ارمنستان آبان و آذر 1400
  آرمنیا ایرویز
  تچرا سیر کبیر
  3شب
  23 آبان 1400
  05 آذر 1400
  7,500,000 تومان
  تور ارمنستان آبان و آذر 1400
  شرکت هواپیمایی آرمنیا
  سلام پرواز
  4شب
  19 آبان 1400
  07 آذر 1400
  6,360,000 تومان
  تور ارمنستان آبان و آذر 1400
  شرکت هواپیمایی آرمنیا
  الفبای سفر پارسیان
  4شب
  26 آبان 1400
  19 دی 1400
  6,395,000 تومان
  تور ارمنستان آبان 1400 (زمینی)
  میهن نور
  مهریار پرواز عیان
  3شب
  19 آبان 1400
  04 آذر 1400
  2,650,000 تومان
  تور ارمنستان آبان و آذر 1400
  شرکت هواپیمایی آرمنیا
  آرشان پرواز آریا
  7شب
  19 آبان 1400
  01 دی 1400
  8,920,000 تومان
  تور ارمنستان آبان و دی 1400
  شرکت هواپیمایی آرمنیا
  الفبای سفر پارسیان
  7شب
  23 آبان 1400
  12 دی 1400
  8,460,000 تومان
  تور ارمنستان آبان و آذر 1400
  آرمنیا ایرویز
  نقطه پرواز
  3شب
  23 آبان 1400
  10 آذر 1400
  7,410,000 تومان
  تور ارمنستان 23 آبان 1400 (آنلاین)
  آرمنیا ایرویز
  لاچین سیر
  3شب
  23 آبان 1400
  26 آبان 1400
  7,735,000 تومان