مسافرت اقساطی به تمام نقاط دنیا

تور آنتالیا 20 آبان 1400

 • پرنده مهاجر قرن
 • هواپیمایی


محاسبه اقساط این تور
 • تهران

 • آنتالیا

 • تهران

1400-08-20
1400-08-26

  اطلاعات تور

  نوع سفر هوایی - پگاسوس
  مدارک لازم
  خدمات آژانس
  توضیحات تکمیلی

  تورهای مشابه

  تور آنتالیا پاییز 1400
  سان اکسپرس
  کاروان هوایی 2000
  6شب
  21 آبان 1400
  11 آذر 1400
  9,140,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400 (اقساطی)
  پگاسوس
  مهرآباد گشت کوپال
  6شب
  22 آبان 1400
  05 آذر 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 21 و 28 آبان 1400
  ترکیش ایرلاینز
  الی گشت
  6شب
  21 آبان 1400
  04 آذر 1400
  7,995,000 تومان
  تور آنتالیا 21 و 28 آبان 1400
  ترکیش ایرلاینز
  پارمیدا سیر پارس
  6شب
  21 آبان 1400
  04 آذر 1400
  7,995,000 تومان
  تور آنتالیا + استانبول 20 و 22 آبان 1400
  پگاسوس
  نقطه پرواز
  8شب
  20 آبان 1400
  30 آبان 1400
  10,770,000 تومان
  تور آنتالیا آبان و آذر 1400
  سان اکسپرس
  سفر به کام ایرانیان
  6شب
  21 آبان 1400
  11 آذر 1400
  9,140,000 تومان
  تور آنتالیا آبان و آذر 1400
  سان اکسپرس
  آرزوی آسمان آبی
  6شب
  21 آبان 1400
  11 آذر 1400
  9,140,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  کیش ایر
  آریاییان جهان گستر
  7شب
  21 آبان 1400
  05 آذر 1400
  5,890,000 تومان
  تور آنتالیا آبان و آذر 1400 (اقساطی)
  سان اکسپرس
  مهرآباد گشت کوپال
  6شب
  21 آبان 1400
  11 آذر 1400
  9,140,000 تومان
  تور آنتالیا 22 آبان 1400
  پگاسوس
  معراج گشت آسمان
  6شب
  22 آبان 1400
  28 آبان 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 22 و 29 آبان 1400 (آنلاین)
  پگاسوس
  الفبای سفر پارسیان
  4شب
  22 آبان 1400
  03 آذر 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  فری برد
  آمیتیس بال پارس
  3شب
  24 آبان 1400
  27 آبان 1400
  5,990,000 تومان
  تور آنتالیا 22 و 29 آبان 1400
  تیلویند
  هورگشت پارس
  6شب
  22 آبان 1400
  05 آذر 1400
  6,690,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  فری برد
  آمیتیس بال پارس
  6شب
  21 آبان 1400
  04 آذر 1400
  6,990,000 تومان
  تور آنتالیا 27 آبان 1400
  ایران ایر
  گردشگران سرزمین رویاهای طلایی
  6شب
  27 آبان 1400
  05 آذر 1400
  5,090,000 تومان
  تور آنتالیا 27 و 29 آبان 1400
  پگاسوس
  سلام پرواز
  6شب
  27 آبان 1400
  05 آذر 1400
  6,990,000 تومان
  تور آنتالیا آبان و آذر 1400 (اقساطی)
  فری برد
  مهر پرواز سیوان
  6شب
  21 آبان 1400
  05 دی 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  فری برد
  آویسا الهه باستان
  6شب
  21 آبان 1400
  04 آذر 1400
  6,990,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  پگاسوس
  نقطه پرواز
  6شب
  20 آبان 1400
  05 آذر 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 21 و 28 آبان 1400
  کیش ایر
  آویسا الهه باستان
  7شب
  21 آبان 1400
  05 آذر 1400
  5,790,000 تومان
  تور آنتالیا 21 و 28 آبان 1400
  کیش ایر
  سپهران سیر باستان
  7شب
  21 آبان 1400
  05 آذر 1400
  5,790,000 تومان
  تور آنتالیا 20 آبان 1400 (آنلاین)
  پگاسوس
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  20 آبان 1400
  26 آبان 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 4 شب آبان 1400
  پگاسوس
  نقطه پرواز
  4شب
  22 آبان 1400
  03 آذر 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 27 آبان 1400
  ایران ایر
  زیما سفر پارس
  6شب
  27 آبان 1400
  05 آذر 1400
  5,090,000 تومان
  تور آنتالیا 21 آبان 1400
  کیش ایر
  پرنده مهاجر قرن
  7شب
  21 آبان 1400
  28 آبان 1400
  5,890,000 تومان
  تور آنتالیا 27 و 29 آبان 1400 (آنلاین)
  پگاسوس
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  27 آبان 1400
  05 آذر 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 27 آبان 1400
  ایران ایر
  معراج گشت آسمان
  6شب
  27 آبان 1400
  04 آذر 1400
  5,590,000 تومان
  تور آنتالیا 21 و 28 آبان 1400(آنلاین)
  ترکیش ایرلاینز
  لاچین سیر
  6شب
  21 آبان 1400
  04 آذر 1400
  7,990,000 تومان
  تور آنتالیا 22 آبان 1400 (آنلاین)
  پگاسوس
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  22 آبان 1400
  28 آبان 1400
  7,990,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  فری برد
  سلام پرواز
  6شب
  21 آبان 1400
  04 آذر 1400
  6,990,000 تومان
  تور آنتالیا 27 آبان 1400
  ایران ایر
  سپهران سیر باستان
  6شب
  27 آبان 1400
  03 آذر 1400
  5,290,000 تومان
  تور آنتالیا 27 آبان 1400
  ایران ایر
  آویسا الهه باستان
  6شب
  27 آبان 1400
  04 آذر 1400
  5,090,000 تومان
  تور آنتالیا 20 و 22 آبان 1400
  پگاسوس
  سلام پرواز
  6شب
  20 آبان 1400
  28 آبان 1400
  6,790,000 تومان
  تور آنتالیا 2 و 3 آذر 1400 (نمایشگاه کشاورزی)
  پگاسوس
  سلام پرواز
  4شب
  02 آذر 1400
  07 آذر 1400
  11,810,000 تومان
  تور آنتالیا آبان 1400
  پگاسوس
  آویسا الهه باستان
  6شب
  20 آبان 1400
  05 آذر 1400
  6,790,000 تومان