مسافرت اقساطی به تمام نقاط دنیا

تور سریلانکا 3 بهمن 98

 • عالی گشت
 • هواپیمایی


محاسبه اقساط این تور
 • تهران

 • کلمبو

 • کندی

 • بنتوتا

 • تهران

1398-11-03
1398-11-12

  اطلاعات تور

  نوع سفر هوایی - قطر
  مدارک لازم
  خدمات آژانس
  توضیحات تکمیلی

  تورهای مشابه

  تور سریلانکا زمستان 98
  سلام ایر
  آویسا الهه باستان
  7شب
  17 دی 98
  28 اسفند 98
  8,320,000 تومان
  تور سریلانکا زمستان 98
  سلام ایر
  آویسا الهه باستان
  7شب
  17 دی 98
  28 اسفند 98
  8,320,000 تومان
  تور سریلانکا زمستان 98
  سلام ایر
  آویسا الهه باستان
  7شب
  17 دی 98
  28 اسفند 98
  8,320,000 تومان
  تور سریلانکا 4 بهمن 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  04 بهمن 98
  11 بهمن 98
  8,395,000 تومان
  تور سریلانکا 4 بهمن 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  04 بهمن 98
  11 بهمن 98
  8,395,000 تومان
  تور سریلانکا زمستان 98
  سلام ایر
  گلفام سفر
  7شب
  17 دی 98
  28 اسفند 98
  8,320,000 تومان
  تور سریلانکا زمستان 98
  سلام ایر
  گلفام سفر
  7شب
  17 دی 98
  28 اسفند 98
  8,320,000 تومان
  تور سریلانکا زمستان 98
  سلام ایر
  گلفام سفر
  7شب
  17 دی 98
  28 اسفند 98
  8,320,000 تومان
  تور سریلانکا 20 دی 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  20 دی 98
  27 دی 98
  8,995,000 تومان
  تور سریلانکا 20 دی 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  20 دی 98
  27 دی 98
  8,995,000 تومان
  تور سریلانکا 27 اسفند 98
  سلام ایر
  بهار پرستوها
  8شب
  27 اسفند 98
  07 فروردین 99
  11,086,000 تومان
  تور سریلانکا 27 اسفند 98
  سلام ایر
  بهار پرستوها
  8شب
  27 اسفند 98
  07 فروردین 99
  11,086,000 تومان
  تور سریلانکا 27 اسفند 98
  سلام ایر
  بهار پرستوها
  8شب
  27 اسفند 98
  07 فروردین 99
  11,086,000 تومان
  تور سریلانکا 18 بهمن 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  18 بهمن 98
  25 بهمن 98
  8,495,000 تومان
  تور سریلانکا 18 بهمن 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  18 بهمن 98
  25 بهمن 98
  8,495,000 تومان
  تور سریلانکا 2 اسفند 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  02 اسفند 98
  09 اسفند 98
  7,995,000 تومان
  تور سریلانکا 2 اسفند 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  02 اسفند 98
  09 اسفند 98
  7,995,000 تومان
  تور سریلانکا 20 دی 98
  ایر عربیا
  نقطه پرواز
  6شب
  20 دی 98
  27 دی 98
  8,995,000 تومان
  تور سریلانکا 20 دی 98
  ایر عربیا
  نقطه پرواز
  6شب
  20 دی 98
  27 دی 98
  8,995,000 تومان
  تور سریلانکا 16 اسفند 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  16 اسفند 98
  23 اسفند 98
  7,995,000 تومان
  تور سریلانکا 16 اسفند 98
  ایر عربیا
  الفبای سفر پارسیان
  6شب
  16 اسفند 98
  23 اسفند 98
  7,995,000 تومان
  تور کلمبو + کندی + بنتوتا زمستان 98
  قطر
  عالی گشت
  7شب
  02 بهمن 98
  15 اسفند 98
  11,990,000 تومان
  تور کلمبو + کندی + بنتوتا زمستان 98
  قطر
  عالی گشت
  7شب
  02 بهمن 98
  15 اسفند 98
  11,990,000 تومان
  تور کلمبو + کندی + بنتوتا زمستان 98
  قطر
  عالی گشت
  7شب
  02 بهمن 98
  15 اسفند 98
  11,990,000 تومان