مسافرت اقساطی به تمام نقاط دنیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا زمستان 98

 • عالی گشت
 • هواپیمایی


محاسبه اقساط این تور
 • تهران

 • کلمبو

 • کندی

 • بنتوتا

 • تهران

1398-11-02
1398-11-10

  1398-11-09
  1398-11-17

   1398-12-07
   1398-12-15

    اطلاعات تور

    نوع سفر هوایی - قطر
    مدارک لازم
    خدمات آژانس
    توضیحات تکمیلی

    تورهای مشابه

    تور سریلانکا زمستان 98
    سلام ایر
    آویسا الهه باستان
    7شب
    17 دی 98
    28 اسفند 98
    8,320,000 تومان
    تور سریلانکا زمستان 98
    سلام ایر
    آویسا الهه باستان
    7شب
    17 دی 98
    28 اسفند 98
    8,320,000 تومان
    تور سریلانکا زمستان 98
    سلام ایر
    آویسا الهه باستان
    7شب
    17 دی 98
    28 اسفند 98
    8,320,000 تومان
    تور سریلانکا 4 بهمن 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    04 بهمن 98
    11 بهمن 98
    8,395,000 تومان
    تور سریلانکا 4 بهمن 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    04 بهمن 98
    11 بهمن 98
    8,395,000 تومان
    تور سریلانکا زمستان 98
    سلام ایر
    گلفام سفر
    7شب
    17 دی 98
    28 اسفند 98
    8,320,000 تومان
    تور سریلانکا زمستان 98
    سلام ایر
    گلفام سفر
    7شب
    17 دی 98
    28 اسفند 98
    8,320,000 تومان
    تور سریلانکا زمستان 98
    سلام ایر
    گلفام سفر
    7شب
    17 دی 98
    28 اسفند 98
    8,320,000 تومان
    تور سریلانکا 20 دی 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    20 دی 98
    27 دی 98
    8,995,000 تومان
    تور سریلانکا 20 دی 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    20 دی 98
    27 دی 98
    8,995,000 تومان
    تور سریلانکا 27 اسفند 98
    سلام ایر
    بهار پرستوها
    8شب
    27 اسفند 98
    07 فروردین 99
    11,086,000 تومان
    تور سریلانکا 27 اسفند 98
    سلام ایر
    بهار پرستوها
    8شب
    27 اسفند 98
    07 فروردین 99
    11,086,000 تومان
    تور سریلانکا 27 اسفند 98
    سلام ایر
    بهار پرستوها
    8شب
    27 اسفند 98
    07 فروردین 99
    11,086,000 تومان
    تور سریلانکا 18 بهمن 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    18 بهمن 98
    25 بهمن 98
    8,495,000 تومان
    تور سریلانکا 18 بهمن 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    18 بهمن 98
    25 بهمن 98
    8,495,000 تومان
    تور سریلانکا 2 اسفند 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    02 اسفند 98
    09 اسفند 98
    7,995,000 تومان
    تور سریلانکا 2 اسفند 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    02 اسفند 98
    09 اسفند 98
    7,995,000 تومان
    تور سریلانکا 3 بهمن 98
    قطر
    عالی گشت
    7شب
    03 بهمن 98
    12 بهمن 98
    15,500,000 تومان
    تور سریلانکا 3 بهمن 98
    قطر
    عالی گشت
    7شب
    03 بهمن 98
    12 بهمن 98
    15,500,000 تومان
    تور سریلانکا 3 بهمن 98
    قطر
    عالی گشت
    7شب
    03 بهمن 98
    12 بهمن 98
    15,500,000 تومان
    تور سریلانکا 20 دی 98
    ایر عربیا
    نقطه پرواز
    6شب
    20 دی 98
    27 دی 98
    8,995,000 تومان
    تور سریلانکا 20 دی 98
    ایر عربیا
    نقطه پرواز
    6شب
    20 دی 98
    27 دی 98
    8,995,000 تومان
    تور سریلانکا 16 اسفند 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    16 اسفند 98
    23 اسفند 98
    7,995,000 تومان
    تور سریلانکا 16 اسفند 98
    ایر عربیا
    الفبای سفر پارسیان
    6شب
    16 اسفند 98
    23 اسفند 98
    7,995,000 تومان